Plaketa

Plaketa (franc. plaquette) četverokutna je pločica od metala ili legure (bakar, bronca, zlato, srebro i sl.) s reljefnim prikazom (npr. portret, slika, tekst). Razvijala se usporedno s medaljom, koja je okrugla. Danas najviše služi kao spomen na neke poslove, jubileje i drugo ili se dodjeljuje kao priznanje ili znak zahvalnosti.

Medalje

Medalja ili medaljon (tal. medaglia, franc. médaille, lat. metallum), pločica kružnog oblika od metala (zlata, srebra, bronce, olova, legura) umjetnički proizvod počasnog, memorijalnog ili jubilarnog karaktera. Sliči novcu, ali ne služi novčanomu prometu. Spada u primijenjene umjetnosti: kiparstvo, sitnu plastiku, medaljarstvo. U širem značenju medalja je odlikovanje za vojne i građanske zasluge, nagrada za umjetnička, znanstvena i sportska postignuća. Na jednoj ili objema stranama medalje nalazi se reljefni prikaz (portretni lik, alegorijski ili povijesni motiv) redovito s natpisom. Prvo se izrađivala lijevanjem pomoću kalupa, od 16. stoljeća i kovanjem, a od 19. stoljeća galvanoplastičnim postupkom.

Prve medalje nastale su u doba kasnoga Rimskog carstva (4.-5. stoljeće), izlijevale su se iz bronce, s likom cara ili mitološkim prizorom. Srednji vijek ih nema (osim nekoliko izuzetaka krajem 14. stoljeća). Medaljarstvo se naročito razvilo u doba renesanse u Italiji. Intenzivni razvoj medaljarstva datira od doba klasicizmapočetkom 19. stoljeća. Noviji medaljari se drže uglavnom tradicionalnih oblika, pri čemu teže za što oštrijom karakterizacijom portretiranog lika. U Hrvatskoj su medalje izrađivali Robert Frangeš Mihanović, Ivan Meštrović, Ivo Kerdić, Antun Augustinčić, Vanja Radauš

Značke

Značka najčešće predstavlja udrugu, tvrtku, događaj, osobu, obljetnicu, instituciju i ostavlja na to trajan spomen. Katkad je ona jedini spomen o onome što predstavlja. Takve, naravno, imaju visoku povijesnu i muzejsku vrijednost.