KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI ZGRADA (PROČELJA)

Ljevaonica umjetnina ALU d.o.o. u suradnji s Ateljeom Jurkić bavi se različitim projektima restauracije i konzervacije zgrada, od restauracija u unutrašnjem uređenju do potpune restauracije fasada povijesnih zgrada.

U mnogim se povijesnim zgradama nalazi originalna umjetnička bravarija, poput ornamentalnih kvaka, ručki i druge unikatne arhitektonske opreme. U većini slučajeva ti se dijelovi odavno ne proizvode. Ljevaonica umjetnina ALU d.o.o. restaurira takve dijelove, a ako ih je potrebno zamijeniti, umjetnički bravari ljevaonice izrađuju replike potpuno vjerne originalu. Osim toga, izrađujemo bravariju visoke umjetničke vrijednosti i takve nove dijelove, u skladu sa željama i sklonostima naručitelja, ugrađujemo u stare povijesne strukture.

Arhitektonski dijelovi od bronce, uslijed neredovitog čišćenja, brzo gube oblik i boju. Patina na ručkama i vratima često se onečisti brže od ostalih površina, pa cjelokupna fasada izgleda zapušteno. Ljevaonica umjetnina ALU d.o.o. nudi redovito održavanje brončanih dijelova, a ako je potrebna potpuna restauracija, pomoću modela izrađujemo njihove replike potpuno vjerne originalu.

U mnogim projektima restauracije zgrada često je potrebno popraviti ili zamijeniti oštećene opeke. Bilo da se radi o restauriranju pukotina u žbuci ili zamjeni oštećenih opeka, naši obrtnici u potpunosti poštuju izgled i kvalitetu originalne izrade. Kad god je to moguće koristimo prvoklasnom obradom popravljene opeke, a nove upotrebljavamo kada je to nužno.

Pristup neizbježnim problemima oštećenja jedinstvenih povijesnih struktura zahtijeva dubiozno razumijevanje karakteristika originalnih građevnih materijala, dizajna i graditeljskih tehnika. Bogato iskustvo Ljevaonice umjetnina ALU d.o.o. uključuje i restauraciju tradicionalnih krovova od bakra, kupe i crijepa, ukrasnih fasada od vapnenca i mramora, svodova, kupola, tornjeva, skulptura i ornamenata.
Osim toga restauriramo vitraje, mozaike, freske i pozlate.
Naši djelatnici rade u skladu sa strogim zahtjevima nadležnih državnih institucija.

Milka Bubić Jakić