• Meštrović – ” Udovica ” ( park ALU ) , ” Strossmayer ” , ” Ruđer Bošković ” , ” Povijest Hrvata ” itd.
 • R. Frangeš-Mihanović – ” Elegija ” ( Rokov perivoj ) te više figura na groblju Mirogoj.
 • A. Augustinčić – ” Mojsije ” ( Mirogoj ) , ” Brijunski akt ” ( Ribnjak ) , ” Dječak ” , ( Svačićev trg ).
 • Kršnić – ” Ribari ” , ” Strijeljanje taoca ” , ” Prvi koraci ” , ” Majčina igra ” , ” Njegovateljica ruža ” , ” Majka i dijete ” .
 • I. Sabolić – ” Picaso ” , ” Bol ” ( Bolnica Sveti Duh ).
 • K.A. Radovani – ” Spomenik Franjo Bučar ” ( Trg športova ).
 • J. Poljan – ” Žena s pticom ” ( Voćarska ).
 • S. Sikirica – ” Anđa ” ( park Pliva ), ” Otvorena vrata ” ( park Jadran-film).
 • Micheli – ” Meta ” , ” Tri uha ” .
 • K. Bošnjak – ” Spomenik Sveti Ante” ( pročelje fasade crkve na Svetom Duhu ), ” Blaženi A. Kažotić ” .
 • Valdec – više figura javnih.
 • Rendić – više figura javnih.
 • Radas – ” M. Marulić ” .
 • Gračan – ” V. Holjevac ” .
 • V. Dajht Kralj – ” Prozor ” ( Tkalčićeva ).
 • Radauš – ” Bacač diska ” .
 • M. Vuca – ” Tin Ujević ” .
 • A. Jurkić – ” Stepinac ” ( Vrapče ispred crkve ).
 • J. Bogdanović – ” Majka i dijete ” ( bolnica Fran Mihaljević ).
 • M. Ujević – ” Frankopan ” ( Katedrala ), ” Krleža ” .
 • Š. Vulas – ” Zrinski ” ( Katedrala ).
 • Kerdić – ” Zlatarevo zlato ” ( Kamenita vrata i park akademije ).
 • N. Koydl – ” Školjka ” ( Zapruđe ).
 • M. Šutej – Spomen križ Mirogoj.
 • E. Kumčić – spomenik od A. Augustinčića.