Kontakt

LJEVAONICA UMJETNINA AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI

OIB: 32414769528

Ilica 85
10000 Zagreb
Hrvatska

tel:
Phone: +385 (0)1 3773 529

fax:
Fax: +385 (0)1 3701 375

e-mail:
info@ljevaonicaumjetninaalu.hr

Kontaktirajte nas