TEHNIKE LIJEVANJA

BRONČANA SKULPTURA TEHNIKA LIJEVANJA “IZGUBLJENI VOSAK”

U lijevanju je bronce unatoč tehnološkom napretku očuvana vrijednost istinske obrtničke vještine.
U Ljevaonici umjetnina ALU d.o.o. obrtnici tehnikom lijevanja “izgubljeni vosak” pretvaraju skulpture izvedene u drvu, kamenu, keramici, gipsu i drugim materijalima u skulpture od bronce.

Postupak izgubljenim voskom odvija se u nekoliko faza:

  1. Izrada “negativa” modela u gipsu
  2. Izrada “pozitiva” modela u vosku
  3. Čišćenje, retuširanje i cizeliranje voska
  4. Oblaganje voštanog modela čvrstim kalupom
  5. Lijevanje bronce
  6. Uklanjanje čvrstog kalupa
  7. Cizeliranje i dovršavanje brončane skulpture
  8. Patiniranje
  9. Postavljanje

Model od gipsa
Stvaranje brončane skulpture iz originala počinje izradom modela skulpture u gipsu. Na gipsani se model zatim u dva dijela nanosi želatinska smjesa (silikonska guma) koja se zalije gipsom. Tako dobiveni kalup koji je “negativ” skulpture od nje se odvaja i predstavlja osnovu za izradu voštanog modela.

Model od voska
Dva dijela kalupa oblažu se iznutra slojem omekšanog voska ravnomjerno na cijeloj površini “negativa”, debljine oko 3-4 mm, kolika će biti i debljina brončanog kipa. Nakon toga u kalup se postavlja splet voštanih cjevčica koje služe kao kanali za protok lijevane bronce i ispuh plinova iz zraka.

Čišćenje, retuširanje i cizeliranje voska
Takav se kalup zatvara tj. spajaju se njegova dva dijela i unutarnji se prostor ispunja smjesom gipsa, šamotnog pijeska i mljevene cigle. “Negativ” se zatim uklanja s kalupa i ostaje voštani model, odnosno vjerni “pozitiv” skulpture.
Voštani se model cizelira, retušira i čisti pri čemu se uklanjaju tragovi spajanja i mogući nedostaci.

Oblaganje voštanog modela čvrstim kalupom
Na voštani se model nabacuje smjesa gipsa, šamotnog pijeska i mljevene cigle koja tvori čvrsti kalup oko modela. Pri tom se koriste čavli i potpornji. Sada se voštani “pozitiv” nalazi između unutarnjeg i vanjskog kalupa. Kalup se grije (suši) na visokoj temperaturi pri kojoj će se vosak otopiti i iscuriti kroz splet kanala ostavljajući tako prostor koji će ispuniti lijevana bronca. Od toga i potječe naziv metode “izgubljeni vosak”.

Lijevanje bronce
Tekuća se bronca lijeva u kalup i ispunja prostor u kojem je bio vosak. Nakon lijevanja bronca se mora ohladiti za što je potrebno otprilike sat vremena.

Uklanjanje čvrstog kalupa
To je proces kojim se vanjski i unutarnji kalup vještinom i snagom pomoću čekića i dlijeta odvajaju od brončane skulpture. Uklanjaju se i kanali i potpornji. Nakon tog čišćenja odljevak je spreman za daljnju obradu.

Cizeliranje i dovršavanje brončane skulpture
Brončana se skulptura cizelira i čisti radi uklanjanja mogućih manjih nedostataka koji mogu nastati u postupku lijevanja ili izgradnje kalupa. Cizeliranje započinje uklanjanjem suvišnog metala električnim ili pneumatskim brusilicama. Nakon toga primijenjuju se fini alati kojima se brončana skulptura obrađuje tako da bude potpuno vjerna originalu.

Patiniranje
Pomoću topline i kemijskih sredstava na brončanu se skulpturu nanosi patina. Osnovu većine patina čine tri kemijske smjese topljive u vodi: željezni nitrat daje crvene i smeđe boje, bakreni nitrat stvara zelene i plave boje, a sumporirana potaša crnu. U Ljevaonici umjetnina ALU koriste se osim ovih i druge vrste patina, ovisno o želji autora umjetničkog djela.
Nakon patiniranja skulptura se zaštićuje tankim premazom čistog voska.

Postavljanje
Gotovu brončanu skulpturu postavlja se u unutarnji ili vanjski prostor na za to pripremljeno postolje.

Tehnika lijevanja “na pijesak”

Ova se metoda koristi za lijevanje manjih umjetničkih djela poput plaketa ili drugih predmeta za koje je moguće napraviti model koji se može jednosmjerno otisnuti u pijesku.
Takvi modeli mogu biti od drva, metala, čvrstog voska, stakla, plastike i bilo kojeg drugog materijala koji se neće deformirati pri nanošenju pijeska. Da bi se spriječilo ljepljenje modela za pijesak, model se premazuje odvajačem.
Pijesak je mješavina kvarcnog pijeska ili prirodni ljevački pijesak.
Pijesak se nanosi na model pomoću okvira koji može biti jednostavna kutija od čelika ili drva. Taj se okvir sastoji od dva dijela, gornje i donje polovice. Na gornji dio okvira nanosi se pijesak tako da prekrije dno, a zatim se model stavlja u donji okvir. Potom se oko modela pijesak nanosi i sabija dok ne postane fin i čvrst. U pijesak se urezuju dva ili više kanala, od modela do otvora u okviru. Ti kanali služe za lijevanje tekućeg metala u okvir.Pijesak se izravnava na vrhu donjeg okvira, te se na tu površinu i na model stavlja još odvajača. Nakon toga se gornji okvir stavlja na donji, nanosi se još pijeska i sabija ga se čvrsto oko modela. Potom se gornji okvir može odvojiti od donjeg okvira. U pijesak u gornjem okviru utisnut je sada oblik modela. Model se uklanja i iz donjeg okvira.
Gornji se okvir stavlja na donji i dvije se polovice učvršćuju. U tako pripremljen okvir kroz kanale se lijeva tekući metal.
Odljevak se nakon hlađenja vadi iz okvira, kanali se uklanjaju, a pijesak se može ponovo koristiti.
Umjetničko je djelo spremno za daljnju obradu, cizeliranje i patiniranje.

Milka Bubić Jakić

Video prezentacija