RESTAURACIJA / KONZERVACIJA SKULPTURA

Brončane i kamene skulpture potrebno je održavati da bi one zadržale svoju ljepotu i integritet. Zagađenost, kisele kiše, golubovi i slični utjecaji pridonose ubrzanoj koroziji bronce. Pri konzervaciji skulpture od najveće je važnosti uklanjanje nečistoća i redovito nanošenje zaštitnog sloja voska jer taj postupak spriječava propadanje patine.

Ljevaonica umjetnina ALU d.o.o. restaurira i održava brončane i kamene skulpture postavljene u unutarnjim i vanjskim prostorima, i to u samoj ljevaonici ili na licu mjesta. Koristimo tehniku koja ne ostavlja nikakve posljedice u prostoru i fino se primijenjuje na površinu metala. Pažljivo restauriramo poštujući izgled originalne patine i bez upotrebe korozivnih kemikalija koje bi mogle oštetiti originalnu površinu.
Originalna patina mnogih skulptura i spomenika netaknuta je ispod naslaga nečistoće. Čišćenje i oživljavanje potrebno je kada je patina na nekim dijelovima skulpture ili spomenika onečišćena više nego na drugim. Kako skulptura ne bi izgledala kao da ima mrlje, mi je u potrebnoj mjeri ponovno patiniramo radi izjednačavanja njene boje. Čišćenje i oživljavanje isto tako preporučujemo i obavljamo ako originalna patina potpuno izgubi sjaj ili poprimi taman izgled.

Bavimo se svim vrstama oštećenja skulptura i spomenika, od lomova, nadomiještanja dijelova koji nedostaju do obnavljanja oštećenih struktura.
Ako je potrebno ponovno izraditi ili zamijeniti dijelove skulpture, možemo u Ljevaonici umjetnina ALU odliti replike identične originalnim dijelovima.
Potpunu restauraciju preporučujemo samo u krajnjim slučajevima, odnosno kada je originalna patina u potpunosti oštećena, čime je ugrožen cjelokupni oblik skulpture.
U takvim je slučajevima nužno koroziju ukloniti ručno, i to dok se ne pokaže cijela površina skulpture.
Uzorak originalne patine uzimaju stručnjaci iz Konzervatorskog zavoda Hrvatske i provode laboratorijsku obradu. Prema njihovoj preporuci Ljevaonica umjetnina ALU priprema novu patinu.
Ponovno se patiniranje potom obavlja na tradicionalan način, onako kako bi patina bila nanesena u ljevaonici u kojoj je skulptura izrađena.
Konačno se pomoću mekanih četki za laštenje nanosi zaštitni sloj voska.

Milka Bubić Jakić